گزارش جراحی

سوراخ شدن شبکیه خانم 67 ساله

خانم ٦٧ ساله ای به علت كم شدن ديد چشم راست مراجعه كردند. ديد چشم راست ١/١٠ و چشم چپ ٩/١٠ بود. در معاينه تشخيص سوراخ مركز شبكيه چشم راست دادم كه همانطور كه ملاحظه ميفرماييد با عكس OCT هم تاييد شد. بيمار تحت عمل ويتركتومی به همراه تزريق گاز قرار گرفت

تاریخ انتشار :‌ 1397/11/26
12

درمان خونریزی شبکیه در بیمار 24 ساله

بيمار خانم ٢٤ ساله اي بودند كه به علت خونريزي شبكيه چشم چپ از طرف همكاران به مطب ارجاع شد. در معاينه ديد بيمار در چشم راست ١٠/١٠ و در چشم چپ ٨/١٠ بود. همانطور كه در تصوير شبكيه ديده مي شود خونريزي هاي پراكنده در نيمه تحتاني شبكيه وجود دارد. تشخيص ، انسداد وريد شاخه اي شبكيه (BRVO) مي باشد.

تاریخ انتشار :‌ 1397/11/11
38

درمان ورم شبکیه ناشی از دیابت

خانم 60 ساله اي كه با ورم شبكيه ناشي از ديابت مراجعه كرده بودند و بعد از سه تزريق متوالي ماهانه آواستين ، همانطور كه در عكس هاي OCT ديده ميشه، ورم به شكل قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرده است. ناحیه سبز رنگ در تصویر بعد از درمان ، میزان کاهش تورم را نشان می دهد.

تاریخ انتشار :‌ 1397/11/02
49

درمان شبکیه نوزاد نارس در ماه دوم تولد

تصاویر زیر مربوط به شبكيه شيرخواری نارس است كه در 29 هفته و با وزن تولد 1500 گرم متولد شده است و پس از دو ماه از تولد مراجعه نموده اند.در معاينه شبكيه، همانطور كه در تصاوير مشاهده می کنید ، رتينوپاتی نارسی (ROP) پيشرفته وجود دارد و قسمت هايی از شبكيه جدا شده است که برای ترمیم ، بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفت.

تاریخ انتشار :‌ 1397/09/29
56

كلافه عروقی اضافه در مركز شبكيه

آقاي 24 ساله كه قبلا به علت شماره -٣/٥ در هر چشم تحت جراحی لازک قرار گرفته بود، امروز به علت كج و معوج ديدن (متامورفوپسی) ارجاع شد. در بررسی در ناحيه مركزی شبكيه مختصری برجستگی و يه بافت عروقی ديده می شد.

تاریخ انتشار :‌ 1397/09/21
56

درمان تورم شبکیه در کودک 12 ساله

بيمار پسر ١٢ ساله اي بودند كه در يك مهماني جشن تولد دوستش شركت كرده بودند و در مهمانی اشعه هاي ليزر كه برای ترکیدن بادكنك ها استفاده می شد به چشمش برخورد کرده بود. ديد چشم راست ٦/١٠ و ديد چشم چپ ٨/١٠ بود. عكس های قبل از درمان تورم لايه هاي شبكيه رو نشان ميدهد.

تاریخ انتشار :‌ 1397/03/30
367