گزارش جراحی

جراحی ویترکتومی سوراخ در عصب بينايی

بيمار خانم ٢٤ ساله با افت تدريجی ديد و با ديد ١/١٠ مراجعه نمود. با معاينه و تصوير برداری از شبكيه تشخيص قطعی pit مطرح شد. ويتركتومی انجام و ديد بيمار به ٤/١٠ رسيد.

تاریخ انتشار :‌
2946

درمان تورم شبکیه در بیمار 65 ساله

بيمار آقای 65 ساله هستند که با ديد ٢/١٠ چشم چپ ، تحت عمل آب مرواريد قرار گرفته بودند. يك ماه بعد از عمل با افت ديد چشم به ٥/١٠ مراجعه کردند. از بيمار عكس OCT ، به عمل آمد كه تورم شبكيه (CME) را نشان مي دهد. بيمار تحت درم...

تاریخ انتشار :‌
4305

سوراخ شدن شبکیه خانم 67 ساله

خانم ٦٧ ساله ای به علت كم شدن ديد چشم راست مراجعه كردند. ديد چشم راست ١/١٠ و چشم چپ ٩/١٠ بود. در معاينه تشخيص سوراخ مركز شبكيه چشم راست دادم كه همانطور كه ملاحظه ميفرماييد با عكس OCT هم تاييد شد. بيمار تحت عمل ويتركتومی...

تاریخ انتشار :‌
4153

درمان خونریزی شبکیه در بیمار 24 ساله

بيمار خانم ٢٤ ساله اي بودند كه به علت خونريزي شبكيه چشم چپ از طرف همكاران به مطب ارجاع شد. در معاينه ديد بيمار در چشم راست ١٠/١٠ و در چشم چپ ٨/١٠ بود. همانطور كه در تصوير شبكيه ديده مي شود خونريزي هاي پراكنده در نيمه تحت...

تاریخ انتشار :‌
3303

درمان ورم شبکیه ناشی از دیابت

خانم 60 ساله اي كه با ورم شبكيه ناشي از ديابت مراجعه كرده بودند و بعد از سه تزريق متوالي ماهانه آواستين ، همانطور كه در عكس هاي OCT ديده ميشه، ورم به شكل قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرده است. ناحیه سبز رنگ در تصویر بعد از د...

تاریخ انتشار :‌
2797

درمان شبکیه نوزاد نارس در ماه دوم تولد

تصاویر زیر مربوط به شبكيه شيرخواری نارس است كه در 29 هفته و با وزن تولد 1500 گرم متولد شده است و پس از دو ماه از تولد مراجعه نموده اند.در معاينه شبكيه، همانطور كه در تصاوير مشاهده می کنید ، رتينوپاتی نارسی (ROP) پيشرفته...

تاریخ انتشار :‌
2322

كلافه عروقی اضافه در مركز شبكيه

آقاي 24 ساله كه قبلا به علت شماره -٣/٥ در هر چشم تحت جراحی لازک قرار گرفته بود، امروز به علت كج و معوج ديدن (متامورفوپسی) ارجاع شد. در بررسی در ناحيه مركزی شبكيه مختصری برجستگی و يه بافت عروقی ديده می شد.

تاریخ انتشار :‌
2286

درمان تورم شبکیه در کودک 12 ساله

بيمار پسر ١٢ ساله اي بودند كه در يك مهماني جشن تولد دوستش شركت كرده بودند و در مهمانی اشعه هاي ليزر كه برای ترکیدن بادكنك ها استفاده می شد به چشمش برخورد کرده بود. ديد چشم راست ٦/١٠ و ديد چشم چپ ٨/١٠ بود. عكس های قبل از...

تاریخ انتشار :‌
3407