بینایی سنجی نوزادان نارس

بینایی سنجی نوزادان نارس

بینایی نوزادان نارس یک امر مهم است که باید تحت نظر متخصصین این حوزه بررسی شود. بینایی سنجی و طی کردن مراحل درمانی احتمالی باید به صورت مرتب و زیر نظر فوق تخصص شبکیه چشم انجام گیرد تا تکامل بینایی در نوزادان نارس بررسی و...

تاریخ انتشار :‌
5758

رتینوپاتی نوزادان نارس و راه‌های درمان آن

رتینو پاتی نوزادان نارس ، نوعی بیماری است که به تشکیل شبکیۀ چشم نوزاد مربوط می‌باشد. رتینو پاتی یا (ROP) در امر ایجاد شبکیۀ چشم اختلال ایجاد می‌کند که خود به بروز اختلالات بینایی و در پاره‌ای موارد، کوری چشم می‌انجامد. ع...

تاریخ انتشار :‌
1748

رتینوپاتی نوزادان زودرس | معاینه شبکیه چشم نوزادان نارس

رتینوپاتی نوزادان زودرس، یک بیماری چشم است که در برخی از نوزادان نارس که قبل از هفته‌ی ۳۱ به دنیا می‌آیند، بروز پیدا می‌کند. اگر معاینه شبکیه چشم نوزادان نارس به‌موقع صورت گیرد، درمان رتینوپاتی نوزادان نارس در اغلب موا...

تاریخ انتشار :‌
2561