درمان عیوب انکساری چشم با طب سنتی

عیوب انکساری و روش های اصلاح آن

عیوب انکساری به اشكالاتی می گویند که در سيستم اپتيكی چشم به وجود آید و باعث شود كه انكسار یا شکست نور به طور طبيعي اتفاق نيفتد و تصوير واضحي از اشياء بر روي شبكيه تشكيل نمی شود. عیوب انکساری اصلاح نشده بعد از آب مروارید...

تاریخ انتشار :‌
1976