فیلم عمل ویترکتومی

مراقبت بعد از عمل ویترکتومی

معمولاً لازم است قطره های آنتی بیوتیک و قطره های ضد التهاب، پس از عمل ویترکتومی استفاده شود. گاهی قطره های دیگر ،مثل داروهای پایین آورنده فشار چشم و یا قطره های گشاد کننده مردمک، نیز استفاده می شود. بنابراین حتما با توجه به تجویز پزشک معالج از قطره های استفاده کنید.

تاریخ انتشار :‌ 1397/03/19
758

عمل ویترکتومی

یکی از انواع جراحی های چشمی ویترکتومی است که برای درمان برخی از اختلالات شبکیه و زجاجیه به کار می رود. ویترکتومی یا تخلیه زجاجیه جراحی است که در آن همه یا بخشی از زجاجیه چشم به منظور از بین بردن کدورت زجاجیه برداشتن می‌شود. جراحی ویترکتومی اغلب باعث بهبود بینایی یا تثبیت آن می شود.

تاریخ انتشار :‌ 1397/03/14
1155