مشکلات شبکیه نوزادان نارس

شبکیه نوزادان نارس

یکی از مهمترین عوامل نابینایی در نوزادان، مشکلات شبکیه نوزادان نارس است که به دلایلی همچون زایمان زودرس و کم بودن وزن در زمان تولد می باشد، در واقع در چنین نوزادانی، رگهای خونی غیر عادی در شبکیه ایجاد می شود که عملکرد من...

تاریخ انتشار :‌
1292