معاینه شبکیه چشم نوزادان نارس

رتینوپاتی نوزادان نارس و راه‌های درمان آن

رتینو پاتی نوزادان نارس ، نوعی بیماری است که به تشکیل شبکیۀ چشم نوزاد مربوط می‌باشد. رتینو پاتی یا (ROP) در امر ایجاد شبکیۀ چشم اختلال ایجاد می‌کند که خود به بروز اختلالات بینایی و در پاره‌ای موارد، کوری چشم می‌انجامد. ع...

تاریخ انتشار :‌
1748

رتینوپاتی نوزادان زودرس | معاینه شبکیه چشم نوزادان نارس

رتینوپاتی نوزادان زودرس، یک بیماری چشم است که در برخی از نوزادان نارس که قبل از هفته‌ی ۳۱ به دنیا می‌آیند، بروز پیدا می‌کند. اگر معاینه شبکیه چشم نوزادان نارس به‌موقع صورت گیرد، درمان رتینوپاتی نوزادان نارس در اغلب موا...

تاریخ انتشار :‌
2561