نحوه استفاده قطره های چشمی

انواع قطره های چشمی و موارد استفاده آن ها

قطره های چشمی برای خلاصی از سرخی و خارش های چشم که در اثر آلرژی و بی خوابی پدیدار می شوند، بسیار موثر است. همچنین این داروها برای چشم هایی که در اثر آب هوا یا کمبود اشک خشک می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. حتی برای ا...

تاریخ انتشار :‌
411