هزینه عمل ویترکتومی

مراقبت بعد از عمل ویترکتومی

معمولاً لازم است قطره های آنتی بیوتیک و قطره های ضد التهاب، پس از عمل ویترکتومی استفاده شود. گاهی قطره های دیگر ،مثل داروهای پایین آورنده فشار چشم و یا قطره های گشاد کننده مردمک، نیز استفاده می شود. بنابراین حتما با توج...

تاریخ انتشار :‌
8563

عمل ویترکتومی

یکی از انواع جراحی های چشمی ویترکتومی است که برای درمان برخی از اختلالات شبکیه و زجاجیه به کار می رود. ویترکتومی یا تخلیه زجاجیه جراحی است که در آن همه یا بخشی از زجاجیه چشم به منظور از بین بردن کدورت زجاجیه برداشتن می‌ش...

تاریخ انتشار :‌
10792