پماد استریل چشمی جنتکس

پماد های چشمی و انواع آن ها

پمادهای چشمی برای برطرف نمودن عفونت ها و دردهای ناحیه چشم و مجرای اشکی مورد استفاده قرار می گیرند تا از چشم بیمار در برابر هرگونه عفونت و دردی محافظت به عمل آورند و چشم وی را استریل نمایند. این پمادها به انواع مختلفی ت...

تاریخ انتشار :‌
1235