بهترین قطره اشک مصنوعی

قطره اشک مصنوعی و کاربرد آن

بهترین قطره اشک مصنوعی؛ قطعا قطره اشکی خواهد بود که تطابق بیشتری با اشک طبیعی داشته باشد. این تناسب باید با لایه¬های اشک یعنی لایه موکوس، لایه آبی، لایه چربی و غدد اشکی سازگاری کامل داشته باشد. با توجه به مصرفی بودن این...

تاریخ انتشار :‌
5229