درمان بیماری شبکیه چشم

تباهی لکه زرد یا تخریب ماکولا چیست ؟

ماکولا یا لکه زرد قسمت مهم و حیاتی شبکیه چشم است.تباهی لکه زرد شایع‌ترین عامل از دست رفتن بینایی در سنین پیری است و در این بیماری لکه زرد واقع در مرکز شبکیه دچار مشکل شده و تخریب می‌شود. تخریب لکه زرد می‌تواند در یک یا ه...

تاریخ انتشار :‌
1277

ورم شبکیه و درمان آن

التهاب و ورم شبکیه بیماری است که بینایی را با آسیب به شبکیه تهدید می‌کند.با توجه به علت ایجادتورم می توان درمان هایی مانند قطره های چشمی و تزریق های داخل چشمی و یا جراحی به منظور بهبود بینایی تجویز کرد.نکته مهم این است...

تاریخ انتشار :‌
17774