قیمت آمپول ایلیا

تزریق ایلیا در چشم | داروی ایلیا

بینایی یکی از مهم‌ترین داشته‌های هر انسانی است که به درک محیط پیرامون و زیبایی‌های آن بسیار کمک می‌کند. بیماری‌های زیادی ممکن است بینایی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خطر بیندازند که البته داروهای متنوعی برای درمان ا...

تاریخ انتشار :‌
3977